Diskusia k článkom
Užívateľ: neprihlásenýStránky (4): [1]  2  3  4   

Je potrebná televízna relácia KOLOSEO

Diskusia bola založená: 06.01.2009  21:04  

Je potrebná televízna relácia KOLOSEO v ktorej by ob?ania dostali vä?ší priestor ako politici? Aké témy by ste si predstavovali v takéjto televíznej diskusnej relácie?
priama reakcia 
|_Spove? Veroniky Krywultovej  
vyzva  26.10.2012  23:30  
[x]
hrozne, horsie nez vojna vo Vietname. A to zijeme v "mieri" v 21. storoci.
reagovať 
|_Koloseo alebo KONTRA?  
vyzva  05.08.2012  11:39  
[x]
Áno Koloseo bolo dobré ale Kontra je lapšia, vystižnejšia úprimnejšia a myslím, že aj viac zrozumite?nejšia, po enviromentalnej, socialnej je aj táto téma ekonomická na zamyslenie, len chába riešenie ako ?alej? Tu by ste mohli nazna?i? ako z toho kruhu von!
reagovať 
|_KONTRA PLUS 12  
vyzva  30.04.2012  13:55  
[x]
Diskusia ako sa patrí, vecná konštruktívna a dobrá. Je pravda, že je trochu dlhšia, ale každý ocení aj d?žku ak dopozerá do konca. Toto keby videlo celé Slovenkso tak ur?ite sa chytia aktívni ob?ania a priama demokraciaq sa zrodí do roka a do d?a. Všetko dobré, budem šíri??alej.
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Mikail Muhammad  12.04.2012  12:22  
[x]
Kontra 11, dalsia paradna cast. Tomu pseudosudcovi, ktory pri svojom finalnom vystupe pred Ustavou uprednostnil zakon, ktory porusuje ustavu, by bolo potrebne povedat, ze ak okamzite nehodla ukoncit svoju funkciu, tak by mal byt verejne zbicovany za verbalne znasilnenie Ustavy. Prirodzena logika. Suboje pri mantineli musite cisto dohravat, ak chcete hrat prvu ligu. :-) Zdravim uctivo, pan Molnar. Salut.
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Mikail Muhammad  12.04.2012  12:22  
[x]
Kontra 11, dalsia paradna cast. Tomu pseudosudcovi, ktory pri svojom finalnom vystupe pred Ustavou uprednostnil zakon, ktory porusuje ustavu, by bolo potrebne povedat, ze ak okamzite nehodla ukoncit svoju funkciu, tak by mal byt verejne zbicovany za verbalne znasilnenie Ustavy. Prirodzena logika. Suboje pri mantineli musite cisto dohravat, ak chcete hrat prvu ligu. :-) Zdravim uctivo, pan Molnar. Salut.
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Mikail Muhammad  12.04.2012  12:22  
[x]
Kontra 11, dalsia paradna cast. Tomu pseudosudcovi, ktory pri svojom finalnom vystupe pred Ustavou uprednostnil zakon, ktory porusuje ustavu, by bolo potrebne povedat, ze ak okamzite nehodla ukoncit svoju funkciu, tak by mal byt verejne zbicovany za verbalne znasilnenie Ustavy. Prirodzena logika. Suboje pri mantineli musite cisto dohravat, ak chcete hrat prvu ligu. :-) Zdravim uctivo, pan Molnar. Salut.
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Mikail Muhammad  26.02.2012  01:00  
[x]
Kontra 7 - vyborny vecny prejav na namesti, jasna priamociara pravda vo vsetkom, co ste povedali, pan Molnar. A ihned po tej arogantnej odpovedi pracovnika STV, ze nemaju povinnost Vam vysvetlovat, preco Vas odmietli, by cele vedenie STV malo byt odvolane. Staci jeden clovek, jedna reakcia - a mali by vsetci odist. Bez toho, aby sa jeden vyhovaral, ze nemoze za konanie druheho...
reagovať 
|_Globálne oteplovanie  
doktrinar001  02.02.2012  21:07  
[x]
Koloseo bolo dorbé, KONTRA je ešte lepšie, ale aj kriticky, mali by ste rozobra? aj Gorilu, ?o Vy na to, ako je to so spisom Gorila? Je pravdivá, kto je za tým a ?o sledujú, možno by ste mali iní názor? ?akujem
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Mikail Muhammad  11.01.2012  13:36  
[x]
TV relacia je potrebna a je potrebne, aby ste do nej pozvali pana Vladimira Pavlika z Orloveho a diskutovali s nim na temu "Kauza Diamantova bana". Pan Pavlik chcel uskutocnit telemost, resp. priamy TV prenos dialogu medzi zodpovednymi politikmi a panom Petrovom z Luxemburgu, politici mu vsak odmietli ucast. Ide teda o to, a to mozno len mne, mozno nielen mne, aby sa dany telemost vobec uskutocnil a aby ludia o tejto kauze, ktora je najrozsiahlejsim zlocinom slovenskych dejin, vedeli viac. Pan Molnar, Vy ako moderator by ste to perfektne zvladli, ak to nebude chciet vysielat STV, kontaktujte Cesku Televiziu alebo ORF, ide o serioznu vec. Konecne dostanete arogantnu STV do sachu. Vela stastia. Vdaka za pozornost, zdravim z Manchestru.
reagovať 
|_KONTRA je viac potrebná ako Koloseo  
claude  08.01.2012  22:13  
[x]
Som milo prekvapená z pozerania Vašej relácie KONTRA. Myslím, že kone?ne za?ína slovenský ?ud myslie? aj na svojú budúcnos?. Navrhujem aby ste sa s viacerými hos?ami zaoberali otázkou ?i je potrebná diskusia v tejto demokracie, nako?ko si myslím, že neboli vy?erpané všetky dôvody. ?akujem
Claude
reagovať 
|_PF: Ve?a Š?astia v Novom roku 2012  
PeterPay  03.01.2012  17:26  
[x]
aj napriek ve?kým škandálom v spolo?nosti, som hrdý, že som Slovák a že GORILA odhalila skuto?nosti, ktoré nútia zamýš?a? sa nad životom, Gorila odhalila, že sa vôbec nebuduje demokracia, že oligarchia prekro?ila medze, že ob?an je v ohrození. Preto je potrebné neustále dikustova, diskutova? až to prerastie v schopnos? vybojova? si stratené práva!!!
reagovať 
|_Sen o bydlení na hypotéku se m?ní v no?ní m?ru pro stále více ?ech?  
admin  01.12.2011  08:45  
[x]
Pro stále více ?ech? kon?í jejich sen o vlastním bydlení po?ízeném na hypotéku životním krachem. Nucený prodej st?echy nad hlavou v dražb? totiž už v?tšinou ani nepokryje celou dlužnou hypotéku, tedy v?etn? penále, a to ani nemluv? o p?j?kách, které si vzali jinde.
Banky obavy z rostoucího po?tu p?ípad?, kdy klient nesplácí hypotéku, a ani dražba domu ?i bytu nepokryje celý dluh, p?ed ve?ejností na oko bagatelizují, protože se bojí, že by to ohrozilo prodeje nových hypoték, ale intern? jim to d?lá stále hlubší vrásky.

Kv?li nespláceným hypotékám se už nedávno dokonce sešli i zástupci vymáhacích odd?lení z jinak konkuren?ních bank na p?d? ?eské bankovní asociace.

„Objem nesplácených hypoték rychle roste. Banky se bojí zhroucení realitního trhu; prodeje zástav navíc ?asto blokují na nemovitost navázané exekuce menších dluh? z p?j?ek. Manaže?i bank ale nemají odvahu p?iznat si hloubku problému,“ prohlásil Radek Laštovi?ka z Ernst & Young na odborném setkání, které zaštítila inkasní agentura M.B.A. Finance.
K.O. je už 25 miliard a objem rychle roste

V ?esku už nejsou spláceny hypotéky za 25 miliard korun z celkového objemu 800 miliard. To se z pohledu ekonom? nezdá mnoho, jenže v praxi se jedná o tisíce lidí, a p?itom navíc další tisíce hypoték se drží nad vodou m?síc od m?síce jen tak tak, a to díky p?edraženým p?j?kám od lichvá?ských firem. Jenže banky o tom ješt? nev?dí, protože jim zatím splátka p?išla.

Banky se totiž o tom, že jejich klient už ?adu m?síc? na splátky vlastn? nemá, dozvídají až s mnoham?sí?ním zpožd?ním. Lidé si cht?jí zachránit d?m nebo byt logicky za každou cenu, hrají o ?as, doufají v lepší p?íjem, a tak se vrhají do smrtonosného objetí lichvá??; p?j?í si t?eba sto tisíc a podepíší sm?nku na p?l miliónu.

„Berou si na splátky hypoték drobné p?j?ky, na jejich splacení další p?j?ky, p?estávají platit telefony a na konci už neplatí ani hypotéku. Jenže to je už na nemovitosti t?i až p?t plomb od exekutor?, kte?í se ženou za pohledávkami za menšími p?j?kami,“ popsal za?arovaný kruh mnohých zoufalc? Laštovi?ka.

Podle n?ho je 97 procent nesplacených hypoték zašpin?no tím, že nemovitost nelze snadno prodat kv?li právn? oprávn?ným nárok?m dalších v??itel? dlužníka.

„P?evládá situace, kdy prodejem nemovitosti uspokojíte pouze ?ást dluh? a u hypotéky pak jde tém?? o jistotu, že povinnému (dlužníkovi) z?stane v?tšina dluh? na krku, ale už bez st?echy nad hlavou,“ potvrdil Právu Vlastimil Kocián z Exekutorského ú?adu P?erov.
?S: Dražba pokryje jen 75 % hypotéky

„Pr?m?rn? se v nucené dražb? pokryje 75 procent jistiny pohledávky, tedy v?etn? poplatk?. T?ch 25 procent z?stává dlužník dlužit. Pokud to nebyla vyložen? lukrativní nemovitost, tak v exekuci, respektive dražb?, je to vynikající výsledek. Málokdy se poda?í pokrýt stoprocentní, kompletní závazek dlužníka. To už musí být hodn? lukrativní nemovitost,“ uvedla p?ed zástupci bank ?editelka odboru vymáhání ?eské spo?itelny Marie Švagrová.

Pr?m?rná nesplacená hypotéka se pohybuje kolem 1,6 miliónu korun.

„Nejproblemati?t?jší jsou nyní hypotéky uzav?ené v letech 2007 a 2008 na dvacet a více let. Po vynucených dražbách zbývá dlužník?m k doplacení 250 až 300 tisíc korun, které už ale nemají z ?eho zaplatit. Dlužník?m navíc ?asto nezbývá ani možnost osobního bankrotu, nebo? u nich není reálný p?edpoklad, že budou mít z ?eho uhradit alespo? t?icet procent dluh? všem v??itel?m b?hem p?ti let,“ potvrdil Právu Vladimír Vachel z inkasní agentury EOS – EKIS ?R.

Když ?lov?k neposílá splátky, banka po 90 dnech celou sumu, která byla p?vodn? p?i poskytnutí hypotéky rozložena na dvacet i více let, tzv. zesplatní a stane se z ní pohledávka, která je vymáhána k uhrazení celá.

Nesplácené hypotéky v ?esku sice banky nepoloží jako v USA, ale p?icházejí o peníze, které na získání jednoho klienta vynaložily. A místo toho, aby jim m?síc co m?síc p?icházely od n?ho úroky, musejí svižn? konat, aby nep?išly o jistinu, kterou p?j?ily.

Co se ale tý?e ?ech?, kte?í hypotéku nezvládli, tak ti už na tom jako hypote?ní dlužníci ze zámo?í jsou. A stávají se z nich vážní adepti na bezdomovce. P?išli o byt ?i d?m a po?ád dluží, a ?ím déle dluží, tím více dluží. Mimo jiné za exeku?ní a další vymáhací náklady.
linka: www.novinky.cz/finance/252157-sen-o-bydleni-na-hypoteku-se-meni-v-nocni-muru-pro-stale-vice-cechu.html
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
PeterPay  20.11.2011  20:21  
[x]
Je potrebne aby ob?ania aspo? profesijne ob?ianske združenia dostali riadny vysielaci priestor vo verejnopravnej televizií, ve? kto iní je viac legitímny ako ob?ianské združenia riadne zaregistrované na MV. Všetci vieme aká je situácia a z rôznych stretnutí a prednášok vieme aj to, že situácia je viac ako vážna, ale ktor iní nám to môže verejne poveda? cez média ako ob?ania!!!!
reagovať 
|_Príspevok k diskusie na www.pravda.sk "Ako budete hlasovat v predcasných volbách  
admin  26.10.2011  10:06  
[x]
Budem voli? novú politickú stranu PRÁVO A SPRAVODLIVOS?, pre?o?
Celýsvet bojuje o prežitie, dôkazom je aj ?lánok "Varovanie (z) Wall Streetu" a celosvetový protest z 15.októbra tohoto roku.Globalizácia a "Giga korporácie" narušujú prirodzenú rovnováhu spravodlivosti a práv ob?anov na dôstojný život. Lacná pracovná sila v rozvojových krajinách (vcetne Slovenska) na jednej strane a konzumny zivot na strane druhej západných krajín (v?etne slovákov) vytvára bohatstvo pre tzv. "obchodníkov" a na strane druhej narastá nezamestnanos?, ktorá sa bude zvyšova? v?aka nenásytnosti bánk a ich svojvô?e pri vytváraní pe?azí z dlhu (teda z ni?oho). Kto dovolil aby nám boli zobraté práva (právo na bývanie, právo na prácu, právo na dôstojný život), ktoré sme už raz nadobudli za bývalého režimu? Európa má šancu, lebo platí zásada v zmysle Dohovoru o ochrane ?udských práv "Zachovanie rovnováhy medzi potrebami všeobecného záujmu a potrebami ochrany práv jednotlivca". To je východisko, len treba dodržiava? PRÁVO A SPRAVODLIVOS?. Pozri www.koloseo.info (w w w . k o l o s e o . i n f o ) To nie je reklama to je boj o prežitie. (prosím nemaza? odkaz)
Linka: http://tema.pravda.sk/Tema/ako-budete-hlasovat-v-predcasnych-volbach-779.aspx?page=1
reagovať 
|_Prispevok na www.sudcovia.sk  
admin  25.10.2011  10:42  
[x]
Využime šancu pre krátku nezávislos?
V histórii Slovenska ob?ania ešte namli takú možnos? aká sa im naskatla v?aka boja oligarchie o moc. Toto nie je reklama, toto je ob?ianska výza uverejnená na www.koloseo.info
Text:
Presadíme ob?ianskeho kandidáta?
Dnes, 24. októbra 2011 Ob?ianske združenie, Ob?ianske stredisko pre rozvoj demokracie a ?udských práv navrhlo prezidentovi SR Ivanovi Gašparovi?ovi , s oh?adom na vyhlásenie Ivety Radi?ovej, ktorým verejne oznámila odchod z politiky, aby sa pri riešení vládnej krízy rozhodol pre alternatívu úradnickej vlády z nepolitických ale aktívnych ob?anov. V danej politickej situácii by možno nebolo zlé, keby si unavené, rozhádané a od reality odtrhnuté politické strany oddýchli a uvedomili si, kde je ich miesto v spolo?nosti. Ale najmä, keby kone?ne pochopili, že štát nie je pre nich „samoobsluha“. Pod?a ?l. 19. ods (4) Úsatvy SR „sú politické strany a politické hnutia ….oddelené od štátu“, a prezident je garantom tejto ústavy. Na upokojenie politickej situácie sme mu navrhli kandidáta na zostavenie úradnickej vlády vedeckého pracovníka SAV, Mgr. Jozefa Siváka, politicky neangažovaného ale verejne aktívneho ob?ana.

Vyzývame aktívnych ob?anov, aby podporili tento návrh vychádzajúci z ?udu, a posielali svoje „áno“ na e-malovú adresu prezidetnskej kacelárie informacie@prez ident.sk . / list /životopis/ Facebook /
List prezidentovi: koloseo.info/.../...
Životopis ob?ianksého kandidáta: http: //www.koloseo.info/kniznica/OZ/24_10_11/24_Zivotopis_Si vak.doc
Dakujeme za dôveru
OZ Ob?ianske združenie pre rozvoj demokracie a ?udských práv

linka: www.sudcovia.sk/historia/46-dokumenty-zoj/222-zoznam-podporovatelov-sudcovia#comment-1499
reagovať 
|_Ob?ianské diskusie šírené verejnoprávnou TV sú pilierom demokracie!!!  
admin  25.09.2011  21:48  
[x]
Konania proti štátu potrbujú POROTY

Žiaden sudca si neprizná chybu aj ke? druhostup?ový súd zmení výrok prvostup?ového vždy ide len o iný právny názor. U sudcoch je to ako s vreckovými zlodejmi, ktorí na celom svete požívajú tie isté triky bez toho aby boli niekym riadení. Najlepšie sa kradne kde je ve?a ?udí, tam do Vás drgnú ?ím odpútajú pozoronos? a zatia? potichu?ky a z?ahka Vam vyberú pe?aženku z tašky dokonca aj z vrecka kabáta ?i nohavíc. A vy len pozeráte pre?o do Vás drgol, pokia? sa spametáte tak je pre?. Alebo tichú?ko nevinne sedia ved?a vás a zatia? ich ruka sa vkráda do vašej tašky a aby odpútali pozornos? tak sa k Vám aj milo prihovárajú. Aj sudcovia sú na celom svete rovnakí bez toho aby boli niekym riadení – chcú zbohatnú?!!!! Tu im to dovlíme v USA majú poroty tam sú len moderátori. Sudcovia vždy sedia na dvoch stoli?kách, na všetkých pojednávanich sa tvária nevinne, nestranne, neutrálne aby obe strany mali pocit spravodlivosti, ale v myšlienkach už snívajú o drahej dovolenke alebo peknom aute, lebo v danom prípade už majú dávno rozhodnuté bu? na základe „líste?kového systému“, alebo sile úplatku, ?i službi?ky bližnému a niektoré sú tak drzí, že si dovo?ujú hra? divadlo pred ú?astnikmi konania aj nieko?ko rokov. V konaní LC Print Lu?enec sa skutok stal v roku 1992 a rozsudok bol vynesený až v roku 2010, teda 18 ro?ná hra!!!! Samozrejme v môj neprospech a ja som prišiel o vyše 10 miliónov, ktoré stále dlhujem ?alej. V ?alšom prípade sidky?a na?ahovala konanie a trvala na tom aby si vypo?ila môjho syna a dcéru, lebo hrala divadlo spravodlivej, pri tom na záver uznala námietku odporcu, zástupcu banky, ktorý už na za?iatku tvrdil, že vec je preml?aná a žalobu po dvoch rokoch zamietla, Dva roky hrala divadlo. Ptitom preml?anie osobnostných práv v rámci ochrany osobnosti ke? ide o porušenie základných ?udských práv, ktoré sú neprel?ate?né, to je stále diskusia dvoch táboroch. Pod?a môjho názoru by po každom konaní mala vyhodnoti? momentálnu dôkazovú situácie, tak ako v hokeji ?i futbale sa vie ako ktorá tretina ?i pol?as kon?í. Keby hne? dala za pravdu odporcovi, že nárok je preml?aný ušetrili by sme všetci dva roky, bolo by okmžité podané odvolanie a mohla rieši? ?alšie spory. Ale ona sa tvárila ako svety?a….samozrejme po takomto výkone ju posunuli hore, vyššie aby zaú?ala ostatné faministky! Najvä?ší problém je to so žalobami proti štátu v zmysle 514-ky ke? samosudca ?i samosudky?a je platená štátom, tok to je úplna hrôza. Aspo? v žalobách proti štátu by mala by? ?udová porota tak j
ako inde mimo iných aj v USA. Dávam do pozornosti, že 27.9.2011 sa koná spor v zmysle 514-ky proti SR Národnej rade za to, že pri príjímaní zákona legislatívny výbor nedodržal úradný postup v zmysle zákona o rokovacom poriadku a zákona o postupe p?i tvorbe zákonov a tak dostali poslanci na schválenie zákon o dobrovo?ných dražbách pri?om boli uvedení do omylu lebo návrh zákona nebol prerokovaný ?i je alebo nie je v súlade alebo rozpore s medzinárodnými dohovormi o.i. aj s Dohovorom o ochrane ?udských práv a základných slbôd. Tak sa stalo, že zlým zákonom ?udia prichádzali o strechu nad hlavou po?as ich neprítomnosti a nevedomosti, ?o je v rozpore s Dohovorom ?l. 1 Právo na majetok. Aj ke? práve preto bol zákon novelizovaný, teda nesprávny úradný postup jasne preukázaný, uvidíme ?o povie samosudky?a. Kto by mal záujem može sa prís? pozrie? o 14-tej hodine na verejné zasadanie ?.dv. 33, prízemie OS BAI.
Kto sa odváži tipnú?, ?i nám sudky?a povolí urobi? obrazový záznam z pojednávania o ktorý sme požiadali aj s uvedením, že ho odvysielame na internete – povolí – nepovolí? Aby to nebolo len také kecanie do vetra kto má záujem ve?er pri kávi?ke bez akéhoko?vek ?ítania pusti? si video s nieko?kými tabu?kovými vyhodnoteniami nespravodlivých rozsudkov na ktoré sme sa odvolali, sta?í kliknú? a pozera? a po?úva? a popíja? kávi?ku, tu sú linky:

www.okds.info/wmv_koloseo/10C84_odvolanie.htm
www.okds.info/wmv_koloseo/19C181_odvolanie.htm
www.okds.info/wmv_koloseo/53_wmv_odvolanie.htm /20C59/
www.okds.info/wmv_koloseo/7C33_odvolanie.htm
www.okds.info/wmv_koloseo/7C90_odvolanie.htm

Sleduje ako bude prípad pokra?ova? na www.koloseo.info mimochodom sú tam zaujímavé názory nahraté na video napr. Mgr. Jozefa Siváka, vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied, ktorý preukazuje, že sme normálni nodobí otroci /o.i. naša produktivita práce je 75% z priemeru EU ale spä? sa nám vracia na mzdy len 25% z priemeru EU/.....kým za feudalizmu ?udia dávali dva desiatky teraz dávame 5 desiatok, ?o znamená, že sme sa vrátili 100 rokov dozadu pred feudalizmus!!!!! Pozrite aj iné perli?ky.


www.sudcovia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=491:fildok-zuzpius-nemtremo&catid=35:dokumenty&Itemid=27#comment-1483
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
Radovan1  19.09.2011  01:33  
[x]
Nie ona nie je vôbec potrebná ale je nevyhnutná!
http://dolezite.sk/Variacie_na_priamu_demokraciu_a_obciansku_ustavu_248.html
reagovať 
|_Vyšetrovate? za?al stíha? celú košickú justíciu  
jan48  13.09.2011  09:48  
[x]
Polícia nepísala, pre?o podozrieva. Obžalovaná je jediná vyšetrovate?ka.

BRATISLAVA. Vyšetrovatelia zabezpe?ovali dôkazy v prospech obvinených, sudcovia a prokurátori zariadili, že zostanú bez trestov, píše sa v uznesení, ktorým pred dvomi rokmi za?ala polícia trestné stíhanie vo veci košickej justície. Obhajcovia si to pod?a nej zabezpe?ili úplatkami.

Je viac ako potrebná

zdroj:www.sme.sk/c/6053273/vysetrovatel-zacal-stihat-celu-kosicku-justiciu.html
reagovať 
|_DON GBODO [snipershort1@hotmail.com]  
admin  14.08.2011  10:41  
[x]
Dobrý de?,

Teraz ma po?úvajte, ja som DON GBODO z Beninu REPUBLIKY. A ja som bola venovaná vás zavraždi?, som bola venovaná EURO 5000 mne a môjmu chlapci robi? svoju prácu. Práve teraz ako písaný poštu, mám všetky záznamová páska a ?alšie podrobnosti, ke? KDE DISUSING PROBLÉM, ja som vám dal zvukovú výstrahu opakujem zvukovú výstrahu. NIE JE to nahlási polícii, pretože keby som zistil, nebudete doži? ?alšieho d?a. Preto, že ste obklopená svojou BOYS, tak som vám povedia, ktorý ma poslal, ale to bude po vás musí ma? splatený ME. NIE JE diskutova? na akéko?vek i vaša rodina by nevedel to v poriadku. A vieme, druh priate?a, ponecha?. IT'S nie všetci, ktorí chcú pri živote, takže bu?te opatrní Hovorí sa, ktorá hovorí, že slovo je dos? múdry. Tak vy chcete by? živý ste lepšie sa vráti? do USA TERAZ.

VE?A š?ASTIA
DON GBODO
reagovať 
|_RE: Pán Budaj ešte nie je stratený  
Radovan1  13.08.2011  11:56  
[x]
Ján Budaj zabúdaj.Už zabudol v ?om bol namo?ený tak už netreba mu to pripomína?.Mali ste ho najprv opi? v bare a potom by priznal všetko.
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
leydy  09.08.2011  11:19  
[x]
Rozhodne je potrebná televízna relácia KOLOSEO, je potrebné diskutova? o veciach verejných, ktoré sa týkajú nás všetkých, hlavne problémov, ktoré trápia vätšinu národa, ako je vysoká nezamestnanos?, nízke mzdy, zvyšovanie kriminality, bezdomovectvo, nevymožite?nos? práva,neustále zvyšovanie DPH a zdražovanie základných potravín, bývania, cestovania ,ve?mi nízka životná úrove? hlavne dôchodcov, nedostato?né resp. žiadne opatrenia zo strany sú?asnej vlády na pomoc pre mladé rodiny ako základ spolo?nosti , privatizácie, tunelovanie a rozkrádanie štátu, zotro?ovanie národa at?.problémov, ktoré treba rieši? v prospech ob?anov rieši? je ve?mi ve?a a pokia? ,,vláda,, nepochopí , že je tu pre ob?anov, nie naopak,nemôže to inak dopadnú?, ako protestami, revolúciou,kde ob?ania prejavia svoju nespokojnos? ako napokon vidíme všade vo svete .
reagovať 
|_Pán Budaj ešte nie je stratený  
viera65  09.08.2011  10:24  
[x]
Tu je linka pre pána Budaja aby aj on mohol vyhlási? Holú PRAVDU o nežnej revolúcie:
www.denik.cz/samet-rozhovory/pithart-nebyla-to-revoluce-ale-predani-moci.html
Ke? budem ma? podporu pracovníkov akadémie ako je pán Sivák, ob?ianským aktivistom ako je Pán Molnár, ekonomickým poradcovm ako je Pán Vaským a ?alších aktívnych ob?anov, tak mohol by od?ini? tie dvadsa?roi?né klamstvá o "nežnej revolúcii" a národ by mu nielen odpustil ale by ho prijal ako "obe?" vlastizrady a národ by ho mohol uzna? za vodcu, ni iný nepripadá do úvahy, lebo všetci ostatní sa "napakovali" a zneužili politické zmeny na obohatenie sa na úkro ob?anov....
Pán Budaj prehovorte v Koloseu a povedzte kone?ne tú holú PRAVDU.
Odkaz na pána Pitharta: www.denik.cz/samet-rozhovory/pithart-nebyla-to-revoluce-ale-predani-moci.html
reagovať 
|_RE: Je potrebná televízna relácia KOLOSEO  
claude  09.08.2011  10:02  
[x]
Ve?mi interesantné, Koloseo s pánom Sivákom má úrove? a je skuto?ne zodpovedajúce vedeckému dokazovaniu. Pán Budaj si urobil sám hanbu, tak ako povedala ta pani, ale myslím, že keby urobil to ?o pán Pithart tak by sa mohol sta? ešte osobnos?ou, ale základom osobnosti je odstráni? akúko?vek pochybnos? o pravdivom popisom udalosti. Pán Budaj priznajte tak ako pán pithart a ?ud Vás bude opä? milova?, ?ud potrebuje stato?ného vodcu!
www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/72954-pithart-v-listopadu-nebyl-havel-verejnosti-vubec-znam/
reagovať 
|_?u?om chýba alternatívny zdroj Holej PRAVDY  
admin  17.07.2011  23:10  
[x]
Kniežatá zloby šíria o ideálnej a spravodlivej spolo?nosti samé lži a klamstvá. Ideálna a sociálne spravodlivá spolo?nos? sa nemôže inak vola? ako socialistická. Na rozdiel do kapitalistickej v ktorej platia zákony len pre ochranu oligarchie a ochrana ?udských práv je len fikcia aby ob?anom tieto inštitúcie dokazovali, že k žiadnému porušenie nedochádza, v sociálne spravodlivej spolo?nosti platí zásada rovnosti a nie je potreba inštitúcie na ochranu ?udských práv, lebo tieto sú zo zákona a Ústavy chránené vykonávacimi zákonmi. Zatia? tu socializmus nebol, zatia? sa kapitalizmus rozvinul do fašizmu a ten sa rozvinul do pseudosocializmu, nako?ko ho zradili sami zriadovatelia – komunistická oligrachia. Ideálne sociálne spravodlivý štát pre vä?šinu ob?anov vznikne len vtedy ak ?udia a celý uvedomelý národ (bez cigá?opv a zlo?incov) si zoberie právo do vlastných rúk prostredníctvom priemej demokraice. Taká je Holá PRAVDA.
reagovať 
|_Sociálna dimenzia z trojuholníka Trvalo udržate?ného rozvoja  
admin  03.07.2011  09:42  
[x]
?alšie Koloseo v poradí už 66 sa nahrávalo 30. júna 2011 v Dome kultúry v Dúbravke. Myslím, že sa nám aspo? ?iasto?ne podarilo otvori? tému socialnej dimenzie z trojuholníka Trvalo udržate?ného rozvoja. Projekt trvalo udražte?nej politiky úzko súvisí so zásadami tvralo udržate?ného rozvoja a jeho troch dimenzii: 1) Enviromentálna, 2) Ekonomická, 3) Sociálna.
Bez zosúladenia týchto troch dimenzií nie je možné zachráni? Zem pred sebazni?ením. Je len otázkou ?asu kedy príde ku kolapsu. Odvolávame sa na pramene dokumentárnych filmov umiestnených na stránke www.koloseo.info (Korporácie, O kapitalizme s láskou, Nepríjemná pravda, Peniaze a právo, Nasýtime celý svet, Základná príjem, Domov, Modrá ?ína, Zeitgeist). Narušením enviromentálnej dimenzie hrozí oteplenie v priemere o 6 stup?ov ?o bude ma? za následok roztopenie ?adovcov severného pólu a následne zastavenie Golfského prúdu a tým dôjde k extrémnym poklesom teploty podobnej v dobe ?adovej. Ekonomická dimenzia je úzko spätá na jednej strane s narušením ekosystému najmä intenzívnym po?nohospodárstvom a následnou globalizáciou s cie?om maximalizáciu ziskov na úkor ostatných dvoch dimenzií. Sociálna dimenzia je je priamo úmerná úrovniam enviromentálnej a ekonomickej situácie. Neustálym drancovaním zeme s cie?om maximalizova? zisky v globálnom merítku tla?í na neustále znižovanie ceny práce a následne znižovanie práva na dôstojný život. Živým príkladom je ?ína kde na uživenie rodiny musia pracova? už 15 ro?né deti za 5 centov na hodinu pri?om ich pracovná doba je 20 hodin denne. Paradoxom je skuto?nos?, že to robia dobrovolne, nako?ko by inak zahynuli od hladu.
Avantgarda musí sa pozera? aj do budúcnosti a analyzova? zlé úmysly, ktoré sprevádzajú ?udstvo po?as celej existencie. Nemožno sa spolieha? na dobrých vodcov, ale ?udia si musia sami zobra? budúcnos? do vlastných rúk, inak zahynú v biede a útlaku modernoým dobrovo?ným spôsobom.
Preto je nutná zmena myslienia z lineárneho nazerania na vecí na syntetické myslenie s oh?adom na prí?inu a následok vecí v kontexte, že všetko so všetkým súvisí a ni? nie je náhoda. Lineárne myslenie v podobe dvojramennej váhy spravodlivosti, ktorá rozlišuje len dve veli?iny dobro a zlo, teda ?ierno biele videnie je potrebné nahradi? syntetickým myslením v podobe trojramennej váhy otá?avým pohybom plynutia ?asu, ktorý sa nedá ani zastavi? ani zobra? spä?. Týmto sa vyrovná životná rovnica áno - nie = prí?ina - následok - náprava/plynutie ?asu. Svet je farebný, nie ?ierno biely!
Z tohoto dôvodu je nutné rozšírenie ochrany základných ?udských práv na nové tri dimenzie ochrany života: 1) fyzického, 2) itelektuálneho, 3) psychického.
Podstatou ochrany života fyzického ostáva v rovine zákazu mu?enia, ?ažkej fyzickej práce a ochrane zdravia. Pri ochrane intelektuálneho života je potrebné chráni? um, šikovnos?, vynaliezavos? a samotný intelekt ?loveka pred zneužitím ako sú krádeže myšlienok, nápadov a skúsenosti bez súhlasu vlastníka vedomomia - ?loveka. Podmienkou ochrany života psychického je nájs? ú?inné prostriedky proti rôznym formám psychického teroru, napríklad šikanovanie, ohováranie, nespravodlivos?, neznášanlivos? a podobne, ktoré vedú k zabráneniu š?astného prežitia života.
V sú?asnej dobe moderného vykoris?ovania ?loveka ?lovekom v ktorom sú zatia? zvýhod?ovaní nemravní ?udia lebo klamu, zavádzajú a predstierajú klamlivé víziu do budúcnosti a tak pomocou klamlivých reklám, otvorených klamstiev, pretvárky a psychického terotu vytvárajú neznesite?né životné podmienky pre ostatných a preto je potrebné chráni? život každého jednotlivca v týchto troch dimenziách aby sme predišli novodobému otrikárskemu systému.
Nevyhnutnou požiadavkou je otvori? slobodu prejavu vo verejnoprávnych médiach širokej verejnosti aby davoví ?udia dostali možnos? si vypo?u? názory doktrinárov a aktívnych ob?anov, ktorým nie je budúcnos? lahostajná.

reagovať 
Späť
Stránky (4): [1]  2  3  4