13

 

Poškodení dávajú tieto informácie k dispozíciií verejnosti s presvedčením, že týmto pomôžu presadiť Lustračný zákon alebo Zákon na vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou v ktorom dostanú eštebáci milosť – nezastrelili sme ich v „Nežnej revolúcie“, ale za porušovanie ľudských práv a prenasledovanie slušných ľudí počas komunistického režimu dostanú doživotný hendykep – diskvalifikáciu z verejného života! Aby už nikdy nemohli nikomu škodiť, nakoľko skúseností ukazujú, že neprestali a škodia ďalej, pričom používali a používajú zákerné fašistické metódy. Sme ľudia preto ich nezabijeme ako „škodnú“, ale musia dostať príučku na slušné správanie.  Stačilo, ľudia podporte toto svedectvo, telefonujte píšte na úrady, ministerstvá a žiadajte prijatie Lustračného zákona a Zákanona na vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou. A vy páni eštebáci, príjmite túto milosť, nebránte sa tomu, lebo ešte neviete ako môžete skončiť ak sa zlosť tohoto národa preleje.

 

Výpis z Dotazníka, ktorý zaslal poškodeným  Európsky súd pre ľudské práva s Strasburgu

 

13. Akej hrozbe by ste sa podľa Vášho názoru vystavili, ak by ste sa vrátili do krajiny Vášho pôvodu?

 

Ohrozenia na živote,  ponižujúcemu zaobchádzaniu, zastrašovaniu, nezákonnému konaniu výkonnej zložky moci, nezákonnému väzneniu... Máme dostatok empirických dôkazov, že sme korunní svedkovia nedemokratického vládnutia určitých skupín ľudí a pre konkrétnych príslušníkov bývalej ŠtB, ktorá sa reaktivovala, sme sa stali osobne nebezpečnými svedkami ich zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za takéto svedectvo sa na Slovensku bežne vraždí!

 

 

 

Celý problém budovania demokracie na Slovensku spočíva v tom, že sa reaktivovali bývalé štruktúry komunistickej ŠtB. – Štátnej bezpečnosti. Vo všetkých okolitých krajinách bol prijatý lustračný zákon, ktorým sa odhalilo prepojenie týchto štruktúr. Hlavným organizátorom reaktivizácie bolo HZDS – Hnutie za demokratické Slovensko pod vedením Vladimíra Mečiara a šéfa tajných služieb Ivana Lexu.

Mečiar Vladimír, nar. 26.7.1942 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Doktor, číslo 31048

Lexa Ivan, nar. 18.8.1961 je evidovaný ako spolupracovník ŠtB. Krycie meno Alex, číslo 33678

            I napriek chýbajúcej legislatíve sa objavili zoznamy spolupracovníkov ŠtB. Jedným z najserióznejších zoznamov, ktoré uznáva aj väčšia časť politickej garnitúry je takzvaný Cibulkov zoznam a nachádza sa na internetovej adrese www.cibulka.com (poslankyňa za SNS pani Slavkovská sa v televíznej relácii odvolala na tieto zoznamy s tým, že predsedkyňa SNS pani Malíková je evidovaná v týchto zoznamoch a preto ona odchádza zo SNS).

            Aj my sme v dňoch 23.-24.8.2002 navštívili túto internetovú stránku a „prelustrovali“ sme osoby, ktoré v našom prípade negatívne pôsobili na chod udalostí vedúcich k nezákonnosti, zastrašovaniu a vyhnaniu z vlasti.

            Na celý náš problem sa dá pozerať aj z pohľadu prítomnosti agentov ŠtB v blízkosti našej rodiny. Je to nový zorný uhol pohľadu ako podporný dôkaz ku globálnej schéme útokov voči našej rodine.

Chronológia skutočností v kontexte s lustráciou osôb

            Môj starý otec Gustáv Svoboda prišiel na Slovensko z Čiech, postavil dom na Devínskej ulici a z dôvodov fašistickej  „Čechománie“ musel opustiť Slovensko. Z jeho rozprávania bolo zrejmé, že proti nemu brojili o.i. najmä tri rodiny, ktoré bývali na Devínskej ulici. Rodina Jarušekových, rodina Ozdinových a rodina Kadnárových. Ešte žijúci (80 ročný) mamin brat Milan Svoboda, bytom v Prahe sa na tieto udalosti pamätá.

Lustrácia podľa Cibuľkových zoznamoch: www.cibulka.com

Jarušek Rudolf, nar. 18.5.1902 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Rudolf, číslo 21909 (už nežije)

 

Kadnár Milan, nar. 2.6.1936 je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Kain, číslo 7597

Ozdinová Želmíra, nar. 10.9.1943 je evidovaná niekoľkokrát ako tajný agent v centrále ŠtB. Krycie meno Dana pod číslo 10132 alebo Diana/24719

            Po Jánovom nástupe do televízii sa na Devínsku 13 prisťahoval Ivan Reguli.

Reguli Ivan, nar. 30.8.1942 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Devín, číslo 36634.

 

Na Devínskej ceste, kde je len 9 rodinných domov, boli a stale sú až 4 rodiny prepojené na ŠTB.

 

Po skončení základnej vojenskej služby som mal autohaváriu za podozrivých okolností, v ktorých účinkoval aj Kubovič Tibor.

Kubovič Tibor, nar. 23.9.1939 je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Tibi,    číslo 16784.

            Do  Slovenskej televízie ma prijal Július Beňo, ktorý bol síce v komunistickej strane, ale nebol evidovaný v Cibulkových zonamoch. Pracoval ako šéfredaktor Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež  od založenia Československej televízie. V 70-tich rokoch bol diskreditovaný, odvolaný a na jeho miesto nastúpil Jaroslav Kuba, ktorý bol pozitívne lustrovaný.

Kuba Jaroslav, nar. 23.2.1934 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Jakub, číslo 17738.

            Jeho zástupca pre výrobu Korbela Štefan, nar. 23.3.1932, ktorý neskoršie odišiel pracovať na Ústredný výbor KSS je evidovaný ako spolupracovník ŠtB - Ľudové milície pod číslom 11766.

Jeho zástupca pre publicistiku Mikuš Ján, nar. 18.9.1952 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Timur, číslo 23250

            Títo ľudia prevádzali voči mne konšpirácie, strácali sa mi filmy pred vysielaním, až napokon  po vyše 15 rokoch práce v televízii som v roku 1986 odišiel a založil som si súkromné videoštútio ORION.

            Aj tu mi robili problémy ľudia, o ktorých som predtým nevedel nič. Pavol Suchý zariadil, aby mi zobrali živnosť na videoslužby. Nevedel som prečo, ale stalo sa tak. Ivan Reguli viedol proti mne ohováračskú kampaň ako bývalý zamestnanec Slovenskej televízie.

Pavol Suchý, nar. 11.01.1946 je evidovaný ako dôverník ŠtB z Ostravy. Krycie meno Rym, číslo 28889.

Reguli Ivan, nar. 30.8.1942 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Devín, číslo 36634.

            Videoslužba ORION bola úspešná, do organizácie a na pomoc sa prihlásil môj kolega z televízie Igor Minárik, ktorý robil osvetľovača a producenta  pre moje programy.

Minárik Igor, nar. 23.10.1948 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Igor, číslo 17764.

            Popri videoslužbe ORION som externe spolupracoval s režisérom Martinom Valentom, spoluprácu zariadil Reguli Ivan.

Valent Martin, nar. 30.5.1958 je evidovaný ako dôverník ŠtB. Krycie meno Martin, číslo 28651.

 

Toto je jedno z kľúčových miest. S odstupom času môžeme zodpovedne skonštatovať - vzhľadom na vývoj ďalších udalostí, že Martin Valent bol nasadený agent ŠtB na Jána Molnára, ktorého úlohou bolo sledovať ho v súvislosti s jeho ambíciami založiť NOTES - Nezávislú občiansku televíznu spoločnosť. Tento človek bol v tesnej blízkosti Jána Molnára aj počas „Nežnej revolúcie“, zúčastňoval sa natáčania so študentami a pohyboval sa v blízkosti Miloša Lauka, študentského vodcu mladých liberálov, ktorý si neskoršie odsedel 9 mesiacov vo väzení za údajné „podvody“.

 

Počas Nežnej revolúcie som sa aktívne zapájal do celospoločenského diania a natáčal som pre študentské hnutie, ktoré bolo v štrajku. Videoštúdio ORION malo snahu  demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES – Nezávislú televíznu spoločnosť, ktorá by dohliadala na transparentnosť transformácie (privatizácie a prerozdeľovania majetku).

            Moji neďalekí susedia Reguli Ivan a Tibor Marček ma navádzali najskôr vydávať noviny a tak vplývať na verejnú mienku.

Marček Tibor, nar. 13.4.1942 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Marek, číslo 22025.

            Preto som založil Vydavateľstvo ORION, ktoré sa zaregistrovalo v obchodnom registri. Na odporučenie susedky - Želmíry Ozdinovej (vtedy som netušil, že je tajnou agentkou ŠtB), sme za šéfredaktorku prijali pani Malákovú Darinu. Vydávali sme týždenník NOTES občanov, ktorý sa zaoberal vytvorením televíznej spoločnosti NOTES – Nezávislej občianskej televíznej spoločnosti.

Maláková Darina, nar. 28.2.1953 je evidovaná ako dôverníčka v centrále ŠtB. Krycie meno Darina, číslo 38925.

Redaktorka, ktorá bola Malákovou protežovaná:

Hollá Marta, nar. 20.5.1949 je evidovaná ako dôverníčka ŠtB. Krycie meno Martiš, číslo 32668.

            Popri tejto činnosti som založil občianske združenie NVO – Nezávislé videofórum občanov s cieľom vytvoriť pre NOTES redakcie s celoslovenskou pôsobnosťou. Do mojej priazne sa v tom čase vtieral aj môj sused z detstva Otto Horváth.

Horváth Oto je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Hektor, číslo 1910.

            V roku 1990 sme zorganizovali podpisovú akciu (týždenník Zmena, TV – kronika) a zaslali sme parlamentu vyše 7 tisíc podpisov so žiadosťou, aby uzákonili NOTES ako Nezávislú občiansku  televíznu spoločnosť. Po tomto akte sa nám votrel do priazne režisér Milan Horvatovič, ktorého som poznal ešte z čias zamestnania v ČST- televízii. Bol priateľom Ivana Reguliho, dodnes sa navštevujú.

Milan Horvatovič, nar. 26.2.1939 je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Slovák, číslo 10403 a 1040388.

            V tom čase bol predsedom Slovenskej národnej rady:

Schuster Rudolf, nar. 4.1.1934  je evidovaný ako dôverník ŠtB v Košiciach pod číslom 9330.

            Po ignorácii tejto žiadosti poslancami a parlamentom (nedostali sme žiadnu odpoveď) som sa rozhodol dosiahnuť tento cieľ politickými prostriedkami a založil som politické hnutie HSP – Hnutie za slobodu prejavu, ktoré presadzovalo ľudské práva v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.

            V našom okolí sa objavili postavy, ktoré vplývali na naše vedomie. Ján Pevala, priateľ manželkinej priateľky Edity Slabejovej. Editu Slabejovú sme zobrali do vydavateľstva za ekonómku. Čas ukázal, že toto postavenie zneužívala.

Ján Pevala, nar. 17.5.1950 je evidovaný ako agent centrály ŠtB. Krycie meno Bakchus, číslo 31023.

            Politické hnutie HSP začalo vydávať týždenník „Verejná mienka“. Za týmto účelom som vložil svoj majetok do politického zápasu – tlačiarenske zariadenia, ktoré sa stali predmetom všetkých sporov. Na miesto šéfredaktora sme prijali Darinu Malákovú, ktorá bola neskoršie odvolaná a na jej miesto prišiel Marián Bartošovič, po niekoľkých mesiacoch sme ho pre neplnenie povinností prepustili. Na jeho miesto nastúpil Ján Mikuš.

Bartošovič Marián, nar. 6.9.1942 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno UNO, číslo 32679.

            Bartošovič priniesol so sebou spolupracovníkov - Ivana Juríka a Mariána Vargu a za sekretára redakcie Michala Bačišina.

Jurík Ivan, (bez dátumu narodenia) je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Terka, číslo 3697.

Varga Marián, nar. 16.9.1943 je evidovaný ako tajný spolupracovník ŠtB pod číslom 8982.

Bačišin Michal, nar. 12.10.1936 je evidovaný ako dôverník ŠtB v B. Bystrici. Krycie meno Michal, číslo 8246.

            Keď bol neskoršie Bartošovič odvolaný pre neplnenie si povinností, do priazne sa nám votrel môj bývalý nadriadený zo Slovenskej televízie Ján Mikuš, ktorý sa ponúkol na miesto šéfredaktora. Žiaľ, uveril som mu.

Mikuš Ján, nar. 18.9.1952 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Timur, číslo 23250.

            Títo ľudia pozorne sledovali dianie v politickom hnutí HSP, ktoré sa zúčastnilo parlamentných volieb  6.6.1992.

            14.6.1992 porušila Zmluvu o prenájme firma Poľnohospodárske družstvo PD Devín a protizákonne si uplatnila záložné právo na naše tlačiarenske zariadenie.

            Vydavateľstvo ORION padlo.

            Nové útočisko sme hľadali prostredíctvom pseudonymu J.M.Rígel a aktívne sme vystupovali v rozhlasoch RMC radio a ROCK FM radio, ktoré po polroku znenazdajky zrušilo s nami zmluvu, čím nám privodilo ekonomické straty. Mali sme podozrenie, že nezákonné zrušenie zmluvy zariadil rozhlasový režisér Jozef Longauer.

Longauer Jozef (bez dátumu narodenia)je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Donoval, číslo 2509.

            Tlačiarensku techniku sme prenajali firme LC Print Lučenec. Ich právny zástupca Ján Slovák bol iniciátorom tohto prenájmu, iniciátorom spísania podvodnej Zmluvy o budúcej zmluve, iniciátorom spísania nezákonného zápisu s naším veriteľom Slovenskou poisťovňou, a.s. a inicátorom nezákonného konania.

Slovák Ján (bez dátumu narodenia)je evidovaný ako tajný spolupracovník ŠtB. v B. Bystrici. Krycie meno Hron, číslo 4472.

            Vymáhaním pohľadávky v Lučenci sme poverili advokáta Petra Keltoša, ktorý nás zavádzal a všetko skončilo s tým, že sme údajne nemali prenajať stroje do Lučenca.

Keltoš Peter, nar. 21.2.1946 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Peter, číslo 23374.

            Začali sme vydávať komerčný magazín HOROSKOPY, v ktorom sme upozorňovali verejnosť na prienik štruktúr ŠtB do verejného a politického života. Prvým sponzorom, ktorý sa neskoršie ukázal ako porušovateľ zmluvných dohôd bol Pavel Suchý.

Suchý Pavel, nar. 11.1.1946 je evidovaný ako dôverník ŠtB. v Ostrave. Krycie meno Rym, číslo 28889

            Z nekalosti pri distribúcii časopisu sme podozrievali Pavla Pavlíka, bývalého spolupracovníka z televízie a vtedajšieho majiteľa distribučnej spoločnosti Media-kapa.

Pavlík Pavel, nar. 30.4.1951 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Pradiar, číslo 3885, Pavuk, číslo 16812.

            Z ekonomických konšpirácií sme podozrievali majiteľa záložne Františka Rásochu, ktorý sa vydával za nášho sympatizanta. Neskoršie zastrelený neznámym páchateľom.

Rásocha František, nar. 26.2.1942 je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Miloš, číslo 16325.

            Ďalšia persóna, ktorá sa nám votrela do priazne bol Michalík Štefan, kamarát z detstva. Robil distribúciu magazínu Horoskopy. Poverili sme ho tiež vybavovaním nezákonného scudzenia tlačiarenskej techniky - s negatívnym dopadom.

Michalík Štefan, nar. 3.12.1955 je evidovaný ako agent v centrále ŠtB. Krycie meno Fiala, číslo 1276.

            Na majiteľov firmy LC Print sme podali trestné oznámenie z dôvodov nezákonného scudzenia majetku, polícia na podnet prokurátora Jána Guláša prípad odložila. Nepomohla ani sťažnosť u krajského prokurátora  Ľudovíta Kopernického v B.Bystrici. Neskoršie konal nezákonne aj ďalší prokurátor v Lučenci Pavol Porubský.

Guláš Ján (bez dátumu narodenia) je evidovaný ako tajný spolupracovník v centrále ŠTB. Krycie meno Jano, číslo 13.

Kopernický Ľudovít (bez dátumu narodenia)je evidovaný ako tajný spolupracovník ŠtB v B. Bystrici. Krycie meno Patent, číslo 1460.

Porubský Pavol, nar. 2.2.1949 je evidovaný ako agent ŠtB v B. Bystrici. Krycie meno Janko, číslo 14094.

 

Toto je ďalšie kľúčové miesto Sťažnosti. Generálna prokuratúra SR neskoršie zistila nezákonné konanie polície a prokuratúry v kontexte s trestným oznámením na konateľov firmy LC Print Lučenec a spol, ktorí jednoznačne urobili podvod veľkého razenia a zabránili poškodeným pokojne užívať svoj majetok. Aj vyšetrovateľ kpt. Gulán v dôvernom rozhovore potvrdil, že prípad odložil na príkaz prokurátora Jána Guláša. Všetci zúčastnení prokurátori boli v ŠtB. O tom, že boli riadení, niet pochybností vzhľadom na vývin udalostí pred a po tomto skutkovom stave.

 

Nepomohla ani sťažnosť u Generálneho prokurátora Michala Vaľu i napriek tomu, že sme sa odvolávali na nášho dlhoročného  „priateľa“ Martina Valenta, ktorý mal za ženu jeho dcéru, teda boli v rodinnom príbuzenstve. Samozrejme, že sme vtedy netušili, že pán Martin Valent nebol priateľ, ale agent ŠtB nasadený práve na nás, aby hľadal spôsoby ako nás diskreditovať.

Vaľo Michal je evidovaný ako tajný spolupracovník v centrále ŠtB. Krycie meno Javor, číslo 11655.

            Z následkov neschopnosti splatiť úver sme boli obvinení a obžalovaní Slovenskou sporitelňou, a.s. Krivé svedectvo podal súdny znalec Vincent Bužek.

Bužek Vincent je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Kysuca, číslo 4652.

 

Ďalšie kľúčové miesto v našom prípade. Následkom prvotnej príčiny, nezákonného zadržiavania našej tlačiarenskej techniky sme nemohli vytvárať podnikateľský zisk a boli sme teda neschopní splniť si finančný záväzok voči Slovenskej sporiteľni, Boli sme obvinení a prokurátorom obžalovaní a 4 roky sme museli čeliť zmanipulovanému súdnemu procesu. Na návrh prokurátora pán Vincent Bužek vypracoval súdnoznalecký posudok, ktorý bol nepravdivý. Jeho „výmysly“ vyvrátil seriózny ekonomický posudok iného súdneho znalca. Pán Vincent Bužek ako súdny znalec podal krivé svedectvo, za ktoré nám hrozilo až 12 rokov väzenia.

 

Prvý platobný príkaz ako následok nezákonného konania proti nám dala sudkyňa Mária Benková.

Benková Mária, nar. 7.3.1949 je evidovaná ako dôverníčka v centrále ŠtB. Krycie meno Záhorák, číslo 27312.

            25.8.1995 sme podali trestné oznámenie za lúpežný prepad a pokus o únos nášho syna Michala proti Karolovi Bajzíkovi a spol.

Bajzík Karol, nar. 17.4.1948 je evidovaný v XII. správe ZNB zoznamov ŠtB.

            Na prenasledovanie sme sa sťažovali aj u podpredsedníčky vlády Kataríny Tóthovej, s ktorou sme urobili rozhovor v magazíne Horoskoy. Výsledok bol negatívny.

Tóthová Katarína, nar. 8.3.1936 je evidovaná ako agentka ŠtB v B.Bystrici. Krycie meno Svetlana, číslo 7235.

Požiadali sme môjho rovesníka z detstva pána Hericha, námestníka  Slov. telekomunikácií, aby preveril naše podozrenie z odpočúvania telefónov, s úsmevom nám povedal, že také niečo neexistuje.

Herich Vladimír, nar. 19.1.1948 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Heri, číslo 29768

            7.2.1996 po konšpirácii autonehody sme požiadali riaditeľa SIS - Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu, aby prešetril naše podozrenie, že išlo o útoky konkrétnych dôstojníkov SIS. Ivan Lexa nás prijal, naše tvrdenia ani nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, dovolil nám urobiť s ním rozhovor do magazínu Horoskopy ako zadosťučinenie.

Lexa Ivan, nar. 18.8.1961 je evidovaný ako spolupracovník ŠtB. Krycie meno Alex, číslo 33678.

            Na vymáhanie nevymožiteľných peňazí v kontexte s LC Print Lučenec sa ponúkol Kazi Štefan z blízkosti rodiska manželky.

Kazi Štefan, nar. 1.11.1945 je evidovaný ako dôverník ŠtB v B. Bystrici. Krycie meno Priateľ, číslo 17644.

Ako prvý exekútor, ktorý nezákonne začal voči nám exekúciu bol Alexander Fázik.

Fázik Alexander, nar. 21.9.1957 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Alen, číslo 36464.

            Firma MABEX nás poškodila tým, že v lukratívnom období protizákonne porušila zmluvné dohody a spôsobila nám veľké finančné straty. Riaditeľom bol Peter Bulák.

Bulák Peter, nar. 9.10.1945 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Ceba, číslo 37099.

            Počas organizovania seminárov, ktorých cieľom bolo založiť nový politický subjekt sa aktivizoval v našej blízkosti - s negatívnym výsledkom - aj spisovateľ Gustáv Hupka.

Hupka Gustáv, nar. 17.5.1925 je evidovaný ako dôverník v centrále ŠtB. Krycie meno Básnik, číslo 13429.

            Nepomohol ani prezident SR, prečo?

Schuster Rudolf, nar. 4.1.1934  je evidovaný ako dôverník ŠtB v Košiciach pod číslom 9330.

            Na záver:

            Ani Ján Molnár, nar. 11.6.1948, ani Daniela Molnárová rod. Schmidtová, nar. 4.1.1957 nie sú evidovaní v uvedenom zozname.

Z tohto dôvodu sme krajne neprijateľní pre HZDS, ktoré reaktivovalo štruktúry bývalej ŠtB pod vedením Vladimíra Mečiara.

            Nevyjasnené ostávajú persóny, akými boli z manželkinej strany Edita Slabejová, Libuša Kiškováčová, ktoré nám robili viditeľné ekonomické konšpirácie a sabotáže.  Pravdepodobne Edita Slabejová bola riadená Jánom Pevalom, agentom ŠtB a Libuša Kiškováčová svojím manželom, ktorý bol vysokým úradníkom Ministerstva vnútra (možno aj SIS).

            Ďalej ostávajú nevyjasnené persóny, akými boli Juraj Havaš v kontexte s vydaním knihy o Diane, s domom na Devínskej ulici, so Zbernými surovinami, s firmou LC Print Lučenec, Slovenskou poisťovňou,a.s. alebo Ľubor Jajcaj v kontexte s vytunelovaním Združenia DIANA a okradnutím o tržby za vydanie knihy Intímny portrét princeznej Diany.

Títo ľudia boli a pravdepodobne aj sú v službách SIS a kolaborovali s bývalými „eštebákmi“ z osobných dôvodov (neznesiteľná žiarlivosť, peniaze).

 

            To je aj jediné vysvetlenie, prečo sme boli perzekuovaní aj za vlády Jána Čarnogurského, aj Mikuláša Dzurindu a podľa všetkého sme neprijateľní aj teraz vo Švajčiarsku.

Ako alternatívne vysvetlenie sa ponúka skutočnosť, že HSP bolo pre všetkých politickým konkurentom v politickej súťaži s perspektívnym programom (kontrola moci cez televíziu) a preto nikto nemal záujem, aby sa skutočná pravda odhalila.

            Možno nás ohovárali a uvádzali ostatných do omylu aj s tvrdením, že sme „proeštebácki“, lebo sme mali v tíme bývalých eštebákov. My sme o tom ale nevedeli. Vyjasnilo sa to až  teraz v roku 2002 na základe lustrácie podľa Cibulkových zoznamov.

Jasným dôkazom, že sme s nimi nehrali ani nespolupracovali je fakt, že sme ostali chudobnými a museli sme utiecť z rodnej vlasti pred následkami ich konania.

 

Záverečná úvaha v skratke:

 

            V roku 1932 sa na Slovensko prisťahoval Gustáv Svoboda, ktorý pochádzal z Čiech. Postavíl dom, zasadíl strom... a z dôvodov vzniku fašistického Slovenského štátu a s tým spojenej „Čechománie“ musel zo Slovenska utekať. Za nepriateľa ho označila rodina Jarušeková (Jarušek je evidovaný v ŠtB.)

            Jeho dcéra Otília v tom čase chodila do posledného ročníka dievčenského reálneho gymnázia v Bratislave a rozhodla sa zostať. Zosobášila sa s Koloman Molnárom (maďarské korene), slovenským chlapcom, ktorý pochádzal z učiteľskej evangelickej rodiny.

            Je viac než pravdepodobné, že na túto rodinu bol nasadený agent ŠtB Milan Kadnár, ktorý býval o tri domy nižšie na Devínskej ulici (je evidovaný v ŠtB).

            Rodina Molnárových mala tri deti, Kamil (1946), Eva (1944) a Ján (1948). Kamil sa dostal pod ochranu tým, že sa oženil s Evou Mullerovou. Jej otec bol vysoký komunistický funkcionár a agent ŠtB. (Rudo Muller je evidovaný ako spolupracovník ŠtB.)

            Eva sa vydala do Juhoslávie a vymkla sa spod kontroly. Juhoslávia bola pre minulý režim             neprijateľná a každý kto tam mal rodinu, bol prísne sledovaný príslušníkmi ŠtB. Na vycestovanie do Juhoslávie bolo treba zvláštnu vycestovaciu doložku.

            Ján nemohol uniknúť pozornosti ŠtB. Už ako 20 ročný mal vážnu dorpavnú nehodu s podozrivým pozadím. (Priamy aktér Kubovič Tibor je evidovaný v ŠtB.) V roku 1971 nastupuje do zamestnania v Slovenskej televízii vďaka kontaktom z Juhoslávie. Manžel sestry Evy - Dragan Rakič sa dobre poznal so šéfredaktorom J.Beňom, ktorý ho prijal do zamestnania. Pán Beňo nebol evidovaný v ŠtB. Bol zakladateľom medzinárodného televízneho festivalu Cena Dunaja, ktorý bol tŕňom v oku ŠtB pre zahraničnú účasť (aj z tzv. kapitalistických krajín). Ján od samého začiatku pracoval v organizačnom tíme ako producent festivalu. Po niekoľkých rokoch má festival úspech a nových priateľov z Fínska, Francúzska, západného Nemecka a ďalších západných krajín. ŠtB zvyšuje dohľad nad týmto festivalom. Zhodou okolností evidovali dozor nad festivalom príslušníkom ŠtB., ktorý bol zároveň menovcom Jána -  Molnár.  Beňo bol neskoršie diskreditovaný a musel odísť z postu šéfredaktora Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež aj z postu riaditeľa festivalu. Na jeho miesto nastúpil Jaroslav Kuba (je evidovaný v ŠtB.), zástupca Ján Mikuš (je evidovaný v ŠtB) a prišiel tiež režisér Milan Horvatovič (je evidovaný v ŠtB). Od toho času má Ján problémy. Aj on bol v roku 1986 diskreditovaný a musel  odísť z televízie (strácali sa mu filmy pred vysielaním a postupne sa stal  „nezodpovedným“).

            Ján získal v roku 1986 oficiálnu živnosť a založil prvé súkromné videoštúdio v bývalom Československu. Videoštúdio ORION má úspech a veľkú perspektívu. Jeho spolupracovník  Igor Minárik je evidovaný v ŠtB. Ohováračskú kampaň proti nemu robil Ivan Reguli - je evidovaný v ŠtB. V roku 1988 mu úrady odoberajú živnosť na základe konfliku s Pavlom Suchým (je evidovaný v ŠtB).

 

Ján externe spolupracuje s televíziou ako pomocný režisér pri realizácii viacerých projektov, ktoré režíruje Martin Valent (je evidovaný v ŠtB).

            Vo vysokoškolskom klube V -klub sa v roku 1987 zoznamuje s Danielou Schmidtovou. Táto známosť sa rozvinie až do manželského zväzku. Otec Daniely bol v komunistickej strane, ale mal problémy pre jeho produbčekovskú orientáciu. Daniela bola v komunistickej strane, bola produbčekovsky orientovaná za čo mala problémy, ktoré vyústili až do odchodu z rodnej dediny Želovce. Má podozrenie, že na ňu bola nasadená Libuša Kiškováčová a Edita Slabejová, obidve pricestovali za ňou do Bratislavy. Je presvedčená, že otec Libuše Kiškováčovej bol v ŠtB, ale v súčasných zoznamoch nie je evidovaný. Spojencom Edity a Libuše bol Ján Pevala - je evidovaný v ŠtB.

            Martin Valent Jána a Danielu angažuje  počas „nežnej revolúcie“ (filmy: Udalosti na radnici, Papierový dom...). S Martinom Valentom sa počas revolúcie rozchádzajú pre jeho nesprávnu orientáciu. Už vtedy bol podozrivý z manipulácie obsahového zamerania filmov, ktoré počas „nežnej revolúcie“ natáčali Ján a Daniela.

            Videoštúdio ORION sa bez Martina Valenta aktívne zapája do revolučného diania a spolupracuje so študentami. Po revolúcii v roku 1990 zakladá Ján Molnár občianske združenie NVO - Nezávislé videofórum občanov s cieľom demonopolizovať komunistickú televíziu a uzákoniť NOTES - Nezávislú občiansku televíznu spoločnosť. V tejto činnosti Jána aktívne ovplyvňuje neďaleký sused Marček Tibor (je evidovaný v ŠtB).

            Paralelne s týmito udalosťami Ján zakladá Vydavateľstvo ORION s cieľom vydávať týždenník NOTES - občanov (NOTES- Nezávislá Občianska Televízna Spoločnosť) na podporu úmyslu demonopolizovať štátnu televíziu. Na tento účel vkladá svoj majetok - tlačiarenske zariadenia, ktoré zakúpil v Čechách a neskoršie ich spláca z úveru od Slovenskej poisťovne. Susedka Žela Ozdinová (je evidovaná v ŠtB) mu protežuje, aby zamestnal Darinu Malákovú (je evidovaná v ŠtB). ako šéfredaktorku.Vo Vydavateľstve ORION postupne začínajú pracovať ďalšie persóny, ktoré sú pozitívne lustrované (M.Hollá, M.Bartošovič, I.Jurík, M. Bačišin, J. Mikuš...).

            NVO organizuje podpisovú akciu, zozbiera 7 tisíc podpisov (možno ich prišlo viac...) a zasiela ich do parlamentu so žiadosťou, aby parlament uzákonil NOTES ako alternatívnu televíziu. Odpoveď im neprišla. Do ich priazne sa votrel Otto Horváth - je evidovaný v ŠtB.  V tom čase bol predsedom parlamentu Rudolf Schuster (je evidovaný v ŠtB).

            Ignoráciu parlamentu Ján rieši  politickými prostriedkami a v zmysle Ústavy ČSFR zakladá politické hnutie HSP - Hnutie za slobodu prejavu s cieľom presadiť demonopolizáciu  televízie, v ktorej vládnu štruktúry ŠtB. Na tieto ciele vloží svoj majetok. V roku 1991 sa HSP na žiadosť vyše 11 500 občanov zúčastňuje parlamentných volieb s týmto programom - demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES.. Aktívne mu pomáha Milan Horvatovič - je evidovaný v ŠtB a Ján Pevala - je evidovaný v ŠtB.

            Nasleduje séria nezákonných konaní (nepreplácanie faktúr za uverejnenú reklamu, nezákonné uplatnenie záložného práva firmou PD Devín) ktoré privedú vydavateľstvo ORION do krachu. Kĺúčoví zamestnanci sú evidovaní v ŠtB. (D. Maláková, M.Bartošovič, M.Hollá, J.Jurík, M. Bačišin, J.Mikuš...).

            Pri domáhaní sa svojich práv neskoršie zistí Generálna prokuratúra, že polícia a prokuratúra konala nezákonne a zabránila Jánovi pokojne užívať majetok. Zainteresovaní boli prokurátori, ktorí sú všetci evidovaní v ŠtB. (J.Guláš, Ľ. Kopernický a P.Porubský).

            Nezákonné konanie polície a prokuratúry vyvoláva reťazovú reakciu, ktorá zabraňuje získavať Jánovi a Daniele financie z ďalších projektov (v kontexte s vytunelovaním združenia DIANA sa tržby vo výške 8 miliónov korún rozplynuli). Spolumajiteľ firmy KAMAZ Ľubomír Jajcaj nie je evidovaný v ŠtB, ale spolupracuje s podsvetím (bratia Diničovci, ktorí boli brutálne zastrelení).

            Pri domáhaní sa svojich práv prostredníctvom súdov sa objavujú prieťahy v konaní (prípad PD Devín nie je do dnešného dňa uzatvorený, podanie proti Slovenskej sporiteľni,a.s. predbehlo iné následné konanie, o.i. aj  nezákonné konania súdov v prípade MABEX - ignorácia riadne uzatvorenej zmluvy...). Riaditeľ Mabexu Peter Bulák je evidovaný v ŠtB.

            Paralelne s týmito konaniami sú Ján a Daniela zastrašovaní (scudzenie motorového vozidla a pokus o únos ich syna Michala pánom Karolom Bajzíkom - je evidovaný v ŠtB, podpálenie auta pred domom na Devínskej ulici za asistencie Ivana Reguliho - je evidovaný v ŠtB), až napokon je celá rodina  za podozrivých okolností zrazená na prechode pre chodcov pričom ich syn Michal utrpí vážne ublíženie na zdraví. Polícia odmieta doplniť dokazovanie smerom k SIS. Súdny proces je zmanipulovaný, skutočný vinník sa stal svedkom a na miesto vinníka si sadol kamarát páchateľa. Súd zamieta vypočuť zástupcu SIS a zamieta poškodeným nárok na odškodnenie. Vynesie podivný rozsudok. Fiktívneho vinníka neodsúdi nepodmienečným trestom ako to ukladá zákon, ale uloží mu pokutu vo výške smiešnych 10 tisíc korún (300 švajčiarských frankov).

            Aj po zistení nezákonnosti Generálnej prokuratúry sa Ján nemôže dovolať spravodlivosti, lebo pri exekúcii povinného LC Print Lučenec,  ktorého súd zaviazal zaplatiť  sumu 4,7 milióna korún, tá istá prokuratúra za asistencie polície umožní firmu vytunelovať a na podnet zaujatosti oznámi Jánovi, že sama seba nevylučuje z konania. Túto nezákonnosť napokon spečatí prokurátor Generálnej prokuratúry uznesením, ktorým zamietne Jánovu žiadosť o vylúčení prokurátorov z konania pre ich zaujatosť. Všetci sú evidovaní v ŠtB.

            Ján sa obracia na mimoparlamentné strany a hnutia o pomoc, po niekoľkých seminároch vzniká nové hnutie NAŠA VLASŤ a spoločne podpíše zmluvu, že do budúcich volieb pôjdu spoločne a budú mať cieľ presadzovať do zákonodarstva zákony v kontexte so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN. Zakladá sekciu  HSP -  SILIDARITA, ktorá predloží prezidentovi Rudolfovi Schusterovi Výročnú správu o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ako aj legislatívny návrh zákonov, ktoré by mali odstrániť nezákonnosť na Slovensku. Bez písomnej odpovede, tlak voči nim sa však stupňuje.

Schuster Rudolf, nar. 4.1.1934  je evidovaný ako dôverník ŠtB v Košiciach pod číslom 9330.

            V tejto záverečnej úvahe v skratke sa samozrejme nedali podchytiť všetky intrigy, konšpirácie a útoky, ktoré jednotlivo vyzerali bezvýznamne, ale ako celok pôsobili ako „bomba“ ( Žaloby a trestné oznámenia v kontexte s persónami: M.Kondrót, S.Plutko, R.Latacher, J.Mravec, A.Beleš, T.Jančok, J.Havaš, I.Švagerko, M.Čaban, V.Hraška,  J.Slovák,  M.Bernard, P.Ilkiv, J.Zádor, J.Koreňovský, E.Slabejová, A. Opatová, L.Kiškováčová, K.Zemanovič, N.Bónová, S.Jagelková, P.Dobias, A.Uhrín, V.Bužek, Š.Kazi a exekútori A.Fázik, J.Jonata,...)

 

 

Kto stál na vrchole tejto pyramídy?

Jána Molnára rozpracovali

príslušníci ŠtB

 

v mieste bydliska

Milan Kadnár

Želmíra Ozdinová

 

v televízii

Jaroslav Kuba

Ján Mikuš

Štefan Korbela

 

ďalej

 

Ivan Reguli

Martin Valent

Igor Minárik

Pavol Suchý

.......... a ďalší

Danielu Molnárovú rozpracovali

príslušníci SIS, ktorí kolaborovali  s reaktivovanými štruktúrami ŠtB.

 

Libuša Kiškováčová

Edita Slabejová

 

ďalej

 

Robert Latacher

Juraj Mravec

Ján Slovák

Juraj Havaš

Ján Koreňovský

Eugen Zádor

M.Bernárd

Tibor Šumichrast

Ľubomír Jajcaj

............. a ďalší

 

 

Dokumenty

 

B. SITUÁCIA V KRAJINE VÁŠHO POVODU

 

 

 

 

Dokumenty:              1.1. Lekárska správa - ťažké ublíženie na zdraví

                                   1.2. Odvolanie voči rozsudku - zmanipulovaný súdny proces

                                   1.3. List ministrovi vnútra SR - ochrana svedka

                                   1.4. List ministrovi, žiadosť o vyšetrenie zločinov ... HSP

                                   1.5. Bez odpovede

                                   2.1. Návrh podpredsedovi vlády SR - založenie kancelárie humanity

                                   2.2. Návrh pre prezidenta - založenie kancelárie humanity

                                   2.3. Internetové noviny - http://www.gral21.sk

                                   2.4. Internetová informačná stránka - http://www.vyber21.sk

                                   3.1. Pozvánka na semináre (založenie Hnutie21 – Naša vlasť

                                   3.2. Spoločné prehlásenie predsedov mimoparlamentných strán

                                   3.3. Návrh na Zmluvu o budúcej zmluve -  koalícia k budúcim voľbám

                                   4.1. Ľudské práva - Solidarita - vytlačenie 30 000 ks

                                   4.2. Návrh zákonov na výkon základných ľudských práv v podmienkach regiónu bývalých komunistických štátov

                                   4.4. Odvolanie voči nezákonnej exekúcie majetku

                                   4.5. List prezidentovi SR, ministerke financií

                                   4.6. Odpoveď

 

 

 

Dokumenty

 

B/12 Aké sú konkrétne súčasné udalosti, na základe ktorých sa obávate vrátiť do Vašej krajiny? (Pripojte akékoľvek relevantné dokumenty)

 

 

 

 

                                   1.1. CD - videozáznam zo Slovenskej televízie s reakciami predsedu vlády  SR      M.Dzurindu a ministra spravodlivosti SR J.Čarnogurského

                                   1.2. Výpis z denníka

                                   1.3. List vyšetrovateľovi

 

 

Čítaj celú sťažnosť