Únia slušných ľudí

 

 

 

 

 

 

 

 

Slušní ľudia spojme sa!

Darebáci, farizeji a zákonníci vedú

proti slušným ľuďom

vojnu bez  vyhlásenia.

Budujú systémy na tajné

monitorovanie slušných ľudí.

Sami seba označili za

vyvolených a slušných ľudí za

vnútorných nepriateľov.

Neštítia sa proti nám používať lstivé

metódy na našu fyzickú likvidáciu.

Nedovolia nám zúčastniť sa

na riadení štátu!

 

 

Únia slušných ľudí

 

Čítaj ďalej !

Slušní ľudia spojme sa!

Nastal čas, keď musíme

bojovať za svoju slobodu.

Nie proti  tyranii, útlaku

alebo prenasledovaniu,

ale proti zničeniu.

Bojujeme za svoje práva

na život, na existenciu.

Nenecháme sa uvrhnúť

do žiadnej temnoty,

 my sa nenecháme zničiť bez

tvrdého boja.

 

 

 

Darebáci, farizeji a zákonníci sa snažia rozpredať Slovensko na úkor našej budúcnosti!

Kto bojuje za svoje práva, bojuje aj za práva ostatných!

 

 

Pocidadlo Web4U.cz