Za hrube porušovanie základných ľudských práv a slobôd

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť za porušovanie základných ľudských práv a slobôd. (Prieťahy v konaní)

 

 

Adresa:

The Human Rights Committee

c/o Centre of Human Rights

United Nations Office

8-14 avenue de la Paix

1211 Geneva 10, Switzerland

 

Oznámenie a žiadosť o prešetrenie okolností vedúce k podozreniu z porušovaniu občianských a politických práv a slobôd.

 

Adresa:

The Human Rights Committee

c/o Centre of Human Rights

United Nations Office

8-14 avenue de la Paix

1211 Geneva 10, Switzerland